• 21. Dec 28. Jan 2007
    CONTOS DIXITAIS CGAC Centro Galego de Arte Contemporanea, Santiago de Compostela