Pola Sieverding
CROSS METROPOLIS MACHINE/CLOSE TO CONCRETE