Swiss Institute, Milan Via Vecchio Politecnico 3
I-20121 Milan
Italy

plan route